Agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy
Найдено товаров - 1828

Фото - Agnieszka Jachowicz Funkcjonowanie pomocy społecznej. Wybrane problemy agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Agnieszka Jachowicz...

Agnieszka Jachowicz Funkcjonowanie pomocy społecznej. Wybrane problemy...

Посмотреть карточку товара

Цена: 650.3 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Sylwia Skrzypek-Ahmed Zarządzanie ryzykiem w domach pomocy społecznej (wybrane problemy teoretyczne i praktyczne) agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Sylwia Skrzypek-Ahme...

Sylwia Skrzypek-Ahmed Zarządzanie ryzykiem w domach pomocy społecznej...

Посмотреть карточку товара

Цена: 459.04 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Agnieszka Nowicka Wybrane problemy osób starszych agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Agnieszka Nowicka Wy...

Agnieszka Nowicka Wybrane problemy osób starszych

Посмотреть карточку товара

Цена: 665.6 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Группа авторов Współczesne kierunki i problemy polityki społecznej. Wybrane zagadnienia agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Группа авторов Współ...

Группа авторов Współczesne kierunki i problemy polityki społecznej. Wy...

Посмотреть карточку товара

Цена: 191.27 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Wojciech Maciejko Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wzory z komentarzem agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Wojciech Maciejko De...

Wojciech Maciejko Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wz...

Посмотреть карточку товара

Цена: 2448.19 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Krzysztof Chaczko Wprowadzenie do zarządzania w pomocy społecznej i pracy socjalnej agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Krzysztof Chaczko Wp...

Krzysztof Chaczko Wprowadzenie do zarządzania w pomocy społecznej i pr...

Посмотреть карточку товара

Цена: 153.01 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Krzysztof Chaczko Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018 agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Krzysztof Chaczko Or...

Krzysztof Chaczko Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018

Посмотреть карточку товара

Цена: 554.67 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Agnieszka Skowrońska Rola pomocy humanitarnej w stosunkach międzynarodowych agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Agnieszka Skowrońska...

Agnieszka Skowrońska Rola pomocy humanitarnej w stosunkach międzynarod...

Посмотреть карточку товара

Цена: 554.67 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Wojciech Maciejko Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wzory z komentarzem agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Wojciech Maciejko De...

Wojciech Maciejko Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wz...

Посмотреть карточку товара

Цена: 2448.19 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Iwona Sierpowska Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Iwona Sierpowska Opł...

Iwona Sierpowska Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

Посмотреть карточку товара

Цена: 1128.46 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Dorota Prysak Codzienność osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w domu pomocy społecznej agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Dorota Prysak Codzie...

Dorota Prysak Codzienność osoby z głęboką niepełnosprawnością intelekt...

Посмотреть карточку товара

Цена: 401.66 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Anna Kalisz Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Anna Kalisz Polubown...

Anna Kalisz Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Ko...

Посмотреть карточку товара

Цена: 382.53 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Bartosz Rakoczy Prawo o odpadach. Wybrane problemy agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Bartosz Rakoczy Praw...

Bartosz Rakoczy Prawo o odpadach. Wybrane problemy

Посмотреть карточку товара

Цена: 2123.04 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Bartosz Rakoczy Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Bartosz Rakoczy Wybr...

Bartosz Rakoczy Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego

Посмотреть карточку товара

Цена: 2123.04 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Marian Górski Wybrane problemy polityki monetarnej i fiskalnej agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Marian Górski Wybran...

Marian Górski Wybrane problemy polityki monetarnej i fiskalnej

Посмотреть карточку товара

Цена: 573.8 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Ireneusz Miciuła Wybrane problemy zarządzania w Unii Europejskiej agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Ireneusz Miciuła Wyb...

Ireneusz Miciuła Wybrane problemy zarządzania w Unii Europejskiej

Посмотреть карточку товара

Цена: 846.92 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Bronisław Micherda Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodologiczne agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Bronisław Micherda W...

Bronisław Micherda Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodolo...

Посмотреть карточку товара

Цена: 631.17 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Группа авторов WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNE Teraźniejszość – Przyszłość agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Группа авторов WYBRA...

Группа авторов WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNE Teraźniejszość – Przyszłość

Посмотреть карточку товара

Цена: 420.78 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Группа авторов Społeczne aspekty zarządzania. Wybrane problemy agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Группа авторов Społe...

Группа авторов Społeczne aspekty zarządzania. Wybrane problemy

Посмотреть карточку товара

Цена: 516.42 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Hanna Liberska Psychologia wychowania. Wybrane problemy agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Hanna Liberska Psych...

Hanna Liberska Psychologia wychowania. Wybrane problemy

Посмотреть карточку товара

Цена: 2467.32 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Leszek Jerzy Jasiński Finanse współczesne. Wybrane problemy agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Leszek Jerzy Jasińsk...

Leszek Jerzy Jasiński Finanse współczesne. Wybrane problemy

Посмотреть карточку товара

Цена: 516.42 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Dominik Hryszkiewicz Zarządzanie w sektorze publicznym. Wybrane problemy agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Dominik Hryszkiewicz...

Dominik Hryszkiewicz Zarządzanie w sektorze publicznym. Wybrane proble...

Посмотреть карточку товара

Цена: 326.49 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Jarosław Stróżyk Wybrane problemy międzynarodowej współpracy wywiadowczej agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Jarosław Stróżyk Wyb...

Jarosław Stróżyk Wybrane problemy międzynarodowej współpracy wywiadowc...

Посмотреть карточку товара

Цена: 468.6 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Iwona Sierpowska Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej agnieszka jachowicz funkcjonowanie pomocy społecznej wybrane problemy

Iwona Sierpowska Opł...

Iwona Sierpowska Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

Посмотреть карточку товара

Цена: 1128.46 RUR

Подробнее

Похожие товары...